Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Πατμιάς του Γένους Εκκλησιαστική Σχολή, 1713


Σας παρακαλούμε θερμά να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής:


Σας ευχαριστούμε.-

Ο Σχολάρχης
Μελιανός Ματθαίος
Καθηγητής κλάδου ΠΕ01